Hoppa till sidans innehåll

Välkommen på årsmöte söndag 21 februari kl 17.00

11 JAN 2021 20:09
Söndag 21 februari 2021 kl 17:00 – 19:00
Årsmötet kommer genomföras digitalt via Google Meet.
För att ansluta till mötet klicka på "Läs mer..." nedan och sedan på länken till mötet.
  • Uppdaterad: 11 JAN 2021 20:09

Välkommen på årsmöte och få chansen att vara delaktig i hur vår förening ska utvecklas!

Söndag 21 februari 2021 kl 17.00 - 19.00

Årsmötet kommer genomföras digitalt via Google Meet.
För att ansluta till mötet, klicka på länken nedan från en dator eller mobiltelefon:
meet.google.com/sxk-pbks-kpc

Valberedningen tar emot förslag till ledamöter och suppleanter. Kontakta Evy Wiklund

This is a mailto link
 
Förslag från enskild medlem att tas upp för beslut på årsmötet ska skriftligen ställas till
styrelsen tre veckor före årsmötet. Förslag kan mailas till This is a mailto link
 
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Fastställande av dagordning.
7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
9. Revisorernas berättelse.
10.Fastställande av balans- och resultaträkningar.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra
stycket angivna antalet.
13.Val av kassör för föreningen (2 år).
14.Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.(1 år)
15.Val av revisor och en revisorssuppleant..(1 år)
16.Val på av ordförande och ledamöter i valberedningen.(1 år)
17.Val av ombud till Mellansvenska simförbundet möten och ev. andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud.
18..Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
19..Inkomna motioner som enligt 16 § kan upptas till beslut på årsmöte.
20..Övriga frågor.
21..Sammanträdets avslutande.

Skribent: Rikard Dahlstedt
E-post: Adressen Gömd

 

Deje SS finns på Facebook

 live-timing

 

 newPic_7534_jpg_718554img699

 

Postadress:
Deje SS - Simidrott
Bruksvägen 1 A
66932 Deje

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info